CERAMICZNO-METALOWA warstwa ochronna.

Ceramizatory, jak sama nazwa wskazuje - działają na zasadzie procesu ceramizacji.
Zjawisko to jest ściśle związane z temperaturą, która zachodzi w miejscach tarcia ze sobą elementów metalowych.
Aby ceramizacja mogła zajść - potrzebne są cztery komponenty: (cząsteczki preparatu, metalu, olej i wysoka temperatura).
Po odpowiednim zaaplikowaniu Ceramizatora® - zachodzi proces dyfuzji,
wówczas cząsteczki preparatu łączą się z cząsteczkami metalu i to właśnie tworzy warstwę ceramiczno - metalową.
Dzięki temu tarcie można zredukować, co automatycznie przekłada się na wydłużenie pracy wszystkich części pojazdów.
Stosowanie preparatu ma wpływ na polepszenie struktury krystalicznej siatki metalu. Warstwa wierzchnia zostaje utwardzona
i wypełniona.
Warstwa powstała na skutek ceramizacji likwiduje defekty powstałe wskutek tarcia.

Technologia ceramizacji.

Jedną z metod ceramizacji jest dodanie do układu olejenia mineralnego dodatku ceramicznego, który wytwarza na powierzchniach metalowych , cienką i bardzo trwałą warstwę metalowo-ceramiczną która cechuje się znakomitymi właściwościami materiałowymi.

Powłoka cermetalowa powstaje w efekcie adhezji cząsteczek budulca ceramicznego z molekułami metalu przemieszczającymi się w oleju. Procesowi sprzyja selektywne przenoszenie swobodnych molekuł metalu, które znalazły się w substancji smarnej w wyniku zużyciowego charakteru tarcia.
Powłoki te sprawdzają się jako:

  • - Powłoki zmniejszające tarcie - wszędzie tam gdzie występuje tarcie w ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnym.
  • - Zabezpieczenia antykorozyjne -szczególnie istotne w przypadku rzadko używanych lub sezonowanych mechanizmów.
  • - Do pewnego stopnia również, jako powłoki regenerujące zużyte powierzchnie.

Opisany powyżej zespół procesów, zabezpiecza miejsca tarcia za sprawą gładkiej powłoki cermetalowej o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia. Ceramizacja przywraca nominalną geometrię powierzchni oraz chroni i wydłuża wielokrotnie czas eksploatacji układu.

Poniżej umieściliśmy wykres przedstawiający zmany współczynników tarcia oraz zużywania się mechanizmów silnika.