Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1.1 Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.ceramizator.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

1.2 Sklep www.ceramizator.pl jest prowadzony przez firmę:

 Michał Romanowski CHEMMOTOR
04-444 Warszawa
Nip. 123-124-16-03
Regon 1469263771

1.3 Adres do korespondencji:

 CHEMMOTOR

04-444 Warszawa
tel. : +48 502 729 411
e-mail: kontakt@ceramizator.pl

1.4 Zakup w sklepie internetowym www.ceramizator.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

2.1 Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2.2 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

2.3 Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

III. Procedura reklamacji

3.1. Zgłaszanie reklamacji

3.1.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

           kontakt@ceramizator.pl

3.1.2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

3.2. Rozpatrywanie reklamacji

3.2.1. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Klienta
b) tytuł / przedmiot reklamacji
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury lub dowodu zakupu przedmiotu                                                            d) potwierdzenie nadania przesyłki (kopia listu przewozowego z numerem)
e) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
f) wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki

3.2.2. W przypadku braku danych Centrum Obsługi Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

3.2.3. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Centrum Obsługi Klienta o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

3.2.4. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

3.3 Termin i sposób rozpatrywania reklamacji

3.3.1. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Centrum Obsługi Klienta lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

3.3.2. Klient jest informowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie przez Centrum Obsługi Klienta o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

3.3.3. W przypadku nie ustosunkowania się przez Centrum Obsługi Klienta do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie 3.3.1. uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

 IV. Odstąpienie od umowy i zwroty

3.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do siedziby firmy, Michał Romanowski CHEMMOTOR zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej kontakt@ceramizator.pl.

3.3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

3.4. Zwrócone towary "Michał Romanowski CHEMMOTOR" przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

3.6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do "Michał Romanowski CHEMMOTOR".